Lichte groei groothandel, industrie en transport. Detailhandel, horeca en bouw onder druk. Hoogste groei in zorgsector.

In 2012 en 2013 blijft de zorgsector de hoogste groei vertonen door vooral meer langdurige ouderenzorg. De groothandel, industrie en transport groeien naar verwachting in 2013 weer licht. Deze meer op het buitenland gerichte sectoren lijden minder onde...

In 2012 en 2013 blijft de zorgsector de hoogste groei vertonen door vooral meer langdurige ouderenzorg. De groothandel, industrie en transport groeien naar verwachting in 2013 weer licht. Deze meer op het buitenland gerichte sectoren lijden minder onder de gevolgen … Lees verder