Landelijk overzicht indicatieve normbaten 2014 Bbz

Sinds 1 januari 2013 is de financieringssystematiek van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) gewijzigd, als gevolg waarvan de baten van gemeenten op verstrekt bedrijfskapitaal zijn genormeerd. Het gemeenteloket heeft onlangs een overzicht ...

Sinds 1 januari 2013 is de financieringssystematiek van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) gewijzigd, als gevolg waarvan de baten van gemeenten op verstrekt bedrijfskapitaal zijn genormeerd. Het gemeenteloket heeft onlangs een overzicht gepubliceerd waarin per individuele gemeente het bedrag van de normbaten bedrijfskapitaal voor het jaar 2014 is berekend