De exportwaarde van land- en tuinbouwproducten steeg in 2011 met 9%, het inkomen in de agrosector is daarentegen fors gedaald. Het aantal agrobedrijven daalde tot iets boven de 70.000, de milieubelasting van de agrosector laat een uiteenlopend beeld zien en … Lees verder