Het rapport Paritas Passé bevat de bevindingen van een onderzoek naar de gevolgen voor debiteuren en crediteuren van de (samenloop van) verschillende incassobevoegdheden van schuldeisers. In de bijlage de kabinetsreactie op dit rapport. Bij deze reactie is ook het rapport … Lees verder