Het kabinet wil ondernemen vanuit een uitkering verder stimuleren. Gemeenten kunnen in de toekomst niet alleen borg staan voor banken, maar ook voor andere verstrekkers van microkredieten.┬áDit biedt meer mogelijkheden om de markt te betrekken bij kredietverlening aan startende ondernemers … Lees verder