Voor de volledigheid zijn tevens verschillende relevante bijlagen met normbedragen behorende bij eerder verschenen SZW Verzamelbrieven opgenomen.

SZW Verzamelbrieven

Het bericht IMK Helpdesk Normenlijsten verscheen eerst op IMK.