Voor de volledigheid zijn tevens verschillende relevante bijlagen met normbedragen behorende bij eerder verschenen SZW Verzamelbrieven opgenomen.