IMK Helpdesk Normenlijsten

Voor de volledigheid zijn tevens verschillende relevante bijlagen met normbedragen behorende bij eerder verschenen SZW Verzamelbrieven opgenomen.

Voor de volledigheid zijn tevens verschillende relevante bijlagen met normbedragen behorende bij eerder verschenen SZW Verzamelbrieven opgenomen.