Gebleken is dat het voor een gemeente lastig kan zijn om te beoordelen of dit jaar al dan niet een MAU-verzoek kan worden ingediend. Om gemeenten hierbij te helpen, is aan gemeenten die volgens de bij SZW bekende gegevens, mogelijk … Lees verder