Met onderhavige brief informeert staatssecretaris De Krom (SZW) de Kamer schriftelijk, ter nakoming van zijn toezegging uit een overleg op 31 januari 2012 met de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Kamer, met inachtneming van het besprokene over de … Lees verder