Bevolkingskrimp biedt regio’s kansen voor landbouw, recreatie en toerisme

In de komende decennia komt de bevolkingsgroei in Nederland geleidelijk tot stilstand, waarna waarschijnlijk een daling zal inzetten.  LEI Wageningen UR heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I)...

In de komende decennia komt de bevolkingsgroei in Nederland geleidelijk tot stilstand, waarna waarschijnlijk een daling zal inzetten.  LEI Wageningen UR heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I), onderzocht welke rol landbouw en recreatie kunnen spelen in … Lees verder