In de komende decennia komt de bevolkingsgroei in Nederland geleidelijk tot stilstand, waarna waarschijnlijk een daling zal inzetten.  LEI Wageningen UR heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I), onderzocht welke rol landbouw en recreatie kunnen spelen in … Lees verder