Achtergrondkenmerken Bbz-ontvangers

Gekeken is onder andere naar persoonskenmerken die van de Bbz-regeling gebruik maken en de kenmerken van hun ondernemingen. Daarnaast is gekeken naar de arbeidspositie van personen die instromen in en personen die uitstromen uit de regeling. Meer inf...

Gekeken is onder andere naar persoonskenmerken die van de Bbz-regeling gebruik maken en de kenmerken van hun ondernemingen. Daarnaast is gekeken naar de arbeidspositie van personen die instromen in en personen die uitstromen uit de regeling.

Meer informatie: CBS website (deeplink)