Aantal starters is in het eerste kwartaal met 8% toegenomen

Het aantal starters is in het eerste kwartaal met 8% toegenomen. De grootste stijging deed zich voor in de transportsector, waar de aanwas van zelfstandige taxichauffeurs bijna vervijfvoudigde. Noord-Holland heeft met 203 starters per 10.000 personen de hoogste startersquote in Nederland. Vrijwel alle provincies zijn ondernemender dan vijf jaar geleden, met uitzondering van Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De ontwikkeling van het aantal starters in 2016 is nog onduidelijk als gevolg van de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Als bedrijven door de nieuwe wet minder zzp’ers inhuren, zal dit ook zijn weerslag hebben op het aantal starters.Dit meldt de ING in het Vooruitzicht Starters.

Het aantal starters is in het eerste kwartaal met 8% toegenomen. De grootste stijging deed zich voor in de transportsector, waar de aanwas van zelfstandige taxichauffeurs bijna vervijfvoudigde. Noord-Holland heeft met 203 starters per 10.000 personen de hoogste startersquote in Nederland. Vrijwel alle provincies zijn ondernemender dan vijf jaar geleden, met uitzondering van Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De ontwikkeling van het aantal starters in 2016 is nog onduidelijk als gevolg van de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Als bedrijven door de nieuwe wet minder zzp’ers inhuren, zal dit ook zijn weerslag hebben op het aantal starters.Dit meldt de ING in het Vooruitzicht Starters.